EOC INFORMÀTICA

PRODUCTES

CATEGORIES

SOFTWARE

Antivirus ESET

Solpheo Suite

SOLPHEO SUITE

Solpheo Suite és la plataforma de negocis digitals que suporta la millora i automatització en els processos interns de les empreses. La solució permet emmagatzemar, compartir i gestionar les tasques i processos de les empreses, permetent-los donar resposta a les màximes exigències del client actual. Solpheo Suite respon a les necessitats globals de gestió del contingut i d’optimització dels processos de negoci d’arquitectura, és una plataforma versàtil que aporta totes les funcionalitats per a ser la plataforma global de serveis de contingut, permetent a l’empresa abordar la transformació digital dels processos i del lloc de treball, per a dotar de més mobilitat, més autonomia i col·laboració a l’empleat.

FUNCIONALITATS

Col·laboració en Workplaces: Sense treure la documentació de l’entorn privat corporatiu, permet evolucionar el lloc de treball mantenint sempre la informació sota control. Solpheo Workplace Cloud permet crear Workplaces, per a co-editar documents i gestionar els teus projectes colaborativamente, associant la documentació i compartint-la amb l’equip, estar sempre informat del que ocorre des del mur i accedir sempre, des d’on vulguis, a l’última versió del document. Workplace collaboration.

Captura i Automatització: Amb la captura i automatització Solpheo permet estalviar temps i diners a les empreses, automatitza tasques i les integra amb la gestió documental, eliminant colls d’ampolla, frens a l’eficiència i productivitat, facilitant Ala digitalització i automatització de processos mitjançant la captura, tractament i enviament de la documentació. Usa la informació que contenen els teus documents per a indexar, classificar, relacionar, arxivar i distribuir documents, així com per a carregar dades en altres sistemes d’informació. Capture & automatization.

Gestió de Processos: Millora, disseny i automatització dels processos de negoci, permet l’extracció automàtica d’informació, eliminant la intervenció manual en processos productius o administratius que requereixin presa de decisió. Facilita les tasques d’aprovació i la presa de decisió informada, agilita el ritme del negoci Business Process Management (BPM).

EOC INFORMÁTICA

ANTIVIRUS ESET

EOC som partners oficials de ESET Antivirus una solució per a PYMES molt recomanable protecció a temps real i anàlisis de sistema