EOC INFORMÀTICA

SUPORT

SUPORT

Suport per a tot tipus d’empreses

Disposem un equip de servei tècnic especialitzat per donar solucions a tots els problemes que poden sorgir en la seva oficina.

El nostre Servei d’assistència tècnica es professional, certificat i experimentat, en tot tipus de maquinària d’oficina, com fotocopiadores, impressores, FAX.

Disposem de tècnics informàtics qualificats, per administrar i solucionar tot tipus d’incidències en els seus SERVIDORS, PC’S, PORTÀTILS, TABLETS, MOVILES, XARXA, WIFI, ROUTER, CONNEXIONS REMOTES …