EOC INFORMÀTICA

SERVEIS PROFESSIONALS

EOC INFORMÁTICA

SOLUCIONS PEL MEDI AMBIENT

La protecció del medi ambient és una part fonamental del treball quotidià de KYOCERA. La investigació de les últimes dècades s’ha centrat no només en el desenvolupament dels dispositius més avançats de gestió documental, sinó també en fer-ho respectant l’entorn natural.

KYOCERA va ser la primera a desenvolupar la tecnologia ECOSYS, basada en la utilització de components de llarga durada de manera que no cal canviar el tambor i altres components cada vegada que se substitueix el tòner. Aquest sistema redueix de forma significativa els residus i la despesa en consumibles. Els usuaris dels productes KYOCERA protegeixen el medi ambient i al mateix temps gaudeixen dels beneficis d’un equip professional amb un cost per pàgina i un cost total de propietat molt baixos. Molts dels productes de KYOCERA han rebut reconeguts premis a escala mundial pel seu compromís amb el medi ambient i les activitats desenvolupades per afavorir la preservació del nostre entorn.

KYOCERA Document Solutions Espanya compleix els estrictes requisits de la norma ISO 14001: 2004 de Gestió Mediambiental. La certificació cobreix tots els productes (impressores, multifuncionals i els seus consumibles) així com el servei ofert i l’emmagatzematge de peces de recanvi.

La Política que regeix el nostre Sistema de Gestió Mediambiental està basada en set punts principals:

 

KYOCERA Document Solutions Espanya S.A. està compromesa amb la protecció del medi ambient, la conservació dels recursos naturals i posa tot el seu esforç en ser una empresa exemplar.

Complirem amb la legislació local, provincial i governamental en matèria de medi ambient.

Estem compromesos en la millora contínua del sistema mediambiental i en prevenir la pol·lució des del seu origen sempre que sigui possible.

El portarem a terme a través del nostre esforç per reduir els nostres consums d’energia i materials, reutilitzant i reciclant en lloc de rebutjant sempre que sigui possible, per tal de minimitzar els impactes desfavoridors per al medi ambient derivats de la nostra activitat i els nostres productes.

Formarem als nostres empleats per fer-los responsables de la protecció mediambiental.

Des KYOCERA Document Solutions Espanya S.A. reduirem els efectes adversos per al medi ambient per mitjà d’un control complet de les nostres instal·lacions i reduirem la perillositat de les substàncies químiques que s’utilitzen en la nostra ‘activitat.

Des KYOCERA Document Solutions Espanya S.A. es promourà la conservació de l’energia amb activitats com el consum efectiu d’electricitat i combustible per prevenir l’escalfament global.