EOC INFORMÀTICA

SERVEIS PROFESSIONALS

OFERIM UN ESTUDI GRATUÏT I PERSONALITZAT DEL SEU ENTORN D’IMPRESSIÓ

Dins de l’empresa i les pimes és costum vigilar els grans costos que afecten l’estructura de la mateixa però hi ha altres despeses considerades com a rutinaries o menors a les quals no se’ls presta l’atenció adequada. Una d’elles són els usos que es fan de les impressores multifunció que hi ha en els despatxos. Dediquem temps a establir costos impressió quan contractem el renting de la impressora però després no ens centrem en el punt que potser és més crític com quan s’utilitza la fotocopiadora i si realment es pot racionalitzar el seu ús. Convé auditar els hàbits d’utilització de l’equip multifunció per a optimitzar els costos?

Auditoria en costos d’impressió: avantatges i beneficis

Una auditoria d’impressió t’ajudarà a esbrinar:

Qui i quan imprimeix. No es tracta d’una eina de control sinó de tenir la informació necessària per a identificar quins departaments són els que fan un ús més intensiu de les impressores, quina tipologia de documents realitzen, amb quina freqüència… per a oferir la millor solució per a ells. Igual hem proveït d’una impressora de color a un equip, quan a ells els ve millor una impressora molt més ràpida i en blanc i negre atès que només imprimeixen documents per a ús intern i no per a client i el color no és un factor determinant. El mateix, si ho apliquem a departaments que imprimir documents de molt de volum, on prima que el manteniment de la màquina sigui òptim perquè no es produeixin embussos ni avaries en les safates que obliguin a reimprimir tot el document i amb això s’estiguin malgastant recursos innecessàriament. Quant costa imprimir. Excepte el departament que rep la factura, gairebé mai ningú sap el cost exacte del que val imprimir en l’oficina. Informar a tots els membres ajudarà al fet que siguin més responsables a l’hora de demanar documents a la impressora de l’oficina.

Opcions per a optimitzar el nombre d’impressions. L’auditoria ha d’incloure recomanacions d’ús per a fer ús de les funcionalitats que ajuden a baixar el cost unitari de cada còpia. Ja no només de tinta, sinó de paper, per exemple.

Els beneficis de la gestió documental. Educar en els avantatges en estalvi de temps i millora del treball en equip amb les solucions en gestió de carpetes i documents de l’equip multifunció.

Funcions de la impressora que ens ajuden a estalviar. Claus per a saber usar la impressora adequadament, amb la finalitat de treure-li el màxim profit, obtenir unes impressions de la màxima qualitat al cost més sota possible en cada cas. Les auditories són fonts d’informació que es realitzen amb la finalitat de millorar processos. Inclou l’auditoria d’impressió en els teus plans d’aquest mes i comença a estalviar des d’aquest mateix moment gràcies al renting de fotocopiadores professionals.